ANA SAYFA      YÖRÜK    HONAMLI     KONALGALAR     ÖRF ve ADETLER     FOTOĞRAF GALERİSİ     GEDİKLİ KÖYÜ  
                         YÖRÜK

 

        Yörük kelimesini açıklamaya geçmeden önce sık sık  tartışmalara neden olan ve bir kavram kargaşası şeklinde gösterilen Yörük ile Türkmen kelimesinin ne zaman ve ne şekilde kullanılmaya başlandığını belirtelim. Türkmen kelimesi ilk defa Oğuzlarda Orta Asya’dan batıya doğru İran bölgesine ulaştıklarında İslam dini ile ilk siyasi ve ekonomik münasebetleri sebebi ile kullanılmaya başlandı. Oğuzlarda Müslümanlığı kabul eden zümrelere onları gayri Müslim olan  kardeşlerinden ayırt etmek için  Mavera-ün-Nehr Müslümanlarınca Türkmen adı verilmiştir.Orta Asya’da ilk defa Müslümanlığı  kabul eden Türk topluluğu Balasağun civarında yaşayan Türkmenler olduğundan Türkmen adı    Mavera-ün-Nehr Müslümanları arasında Müslüman Türk şeklinde özel bir anlam kazanmıştır.

        Ancak tarihciler arasında fikir farklılığı ortaya çıkmıştır ki ; Türkmen adının menşeinin neyi ifade ettiğidir ve nasıl kullanılmaya başlandığı konusunda iki görüş ortaya çıkmıştır. Birincisi için Türkmen Türk adı ile Farsça mân ( namend ) ekinden meydana gelmiş olduğu ve Türk’e benzer demektir. İkincisi ise Türkmen Türk-î imandan gelmektedir. Türk kelimesinin ilk kullanılışı Türklerin İslâm dinini kabulü ile başlamıştır.

        Şimdi Türk kelimesini açıkladığımıza göre sıra Yörük kelimesine geldi. Yörük kelime olarak yürümekten gelir. Tanım olarak Yörük yürüyen insan demektir. Yörük (Yörümek) fiilinden yapılmıştır. Anadolu’ya gelip yurt tutan göçebe Oğuz boylarını ( Türkmenlerini ) ifade etmektedir. Yörük kelimesi Anadolu’nun muhtelif yörelerinde değişik şekillerde telaffuz edilmiştir.

        İlk zamanlar yürük olarak yazılması bazı yazarlar tarafından eleştirildi.Kimi yazarlar eleştiriyi Türkçe’deki ses değişimlerine Lehçe farklılıklarına bağlamıştır. Başlangıçta her ne kadar yürük denilmişse de gerek söylemedeki kolaylığı gerekse Tükler de var olan sert karakter  kelimeleri ser telaffuz etmekte ikliminde etkisi vb. nedeni ile Yörük şekli ile daha etkileyici bir ifade tarzına dönüşmüştür.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

Telif Hakları sonhavadis Internet Gazetesinin sahibi Mehmet GARİP'e aittir. Bizden izinsiz başka yerde yayını yasaktır  © 2006-2007

                                                                   ANA SAYFA