ANA SAYFA    İLİMİZ  ISPARTA  ŞARKİKARAAĞAÇ                    
                     ISPARTA

 

  

               ISPARTA'NIN TARİHİ

        M.Ö 2000’li yıllarında Pasidya bölgesi Luvi ve Arzava topluluklarının yerleşim alanı durumundaydı. Anadolu’da Hititler siyasal bir güç haline geldikleri tarihte Isparta ve çevresine büyük ilgi duymuşlar fakat uzun savaşlar neticesinde yine Arzava ülkesi tam hakimiyetleri altına almışlardır.

        M.Ö. 1200 yılarında “Ege Göç kavimleri” adı altında bir çok topluluk Balkanlardan gelerek Anadolu’nun siyasal yapısını değiştirerek Arzava  Siyasal yapısına son vermişlerdir. Bu göç edip gelen kavimler arasında en güçlü ve en önemlisi Friglerdir. Bu topraklara Friglerden sonra Lidyalılar hakim olmuştur. Daha sonra M.Ö. 546 yılında Perslerin idaresine giren çevre M.Ö. 334 yılına kadar Perslerin yönetiminde kalmıştır.

        Bu tarihten sonra buralara büyük İskender hakim olmuştur.M.Ö. 323 İskender in ölümü ile Isparta ve çevresi Bergama Krallığına daha sonra selökidlerin, M.Ö. 190 yılında Romalıların hakimiyeti altına girmişlerdir. Roma İmparatorluğu ikiye bölününce Bizans İmparatorluğu sınırları içinde kalan Isparta Bizanslılardan sonra sırası ile Selçukluların, Hamitoğullarının ve Osmanlı devletlerinin yönetiminde kalmışlardı.

 

            ISPARTA'NIN ADI

        Isparta adının kaynağı hakkında çeşitli söylentiler mevcuttur.Bu görüşler içinde bu gün söylene gelenleri şunlardır. Isparta adının aslen Grekçe olan Paradan geldiği ‘S’ nin eklenmesiyle Isparta şeklini aldığını ileri sürmekte veya Grekçe iki ayrı kelimenin Arapça tercümesi ile Isparta adının ortaya çıktığı söylenmektedir. Şehrin adını İbni Batuta’da Sabarta olarak kaydedilmesi bu yukarıdaki söylentilere ışık tutmaktadır.  Diğer yandan Isparta isminin Pisidya şehirlerinden barisin yerine kurulduğundan dolayı Grekçe ‘İS’ edatının eklenmesi ile ‘İs-Barita’ şekline dönüşmüş ve bundan sonra ISPARTA  adı ortaya çıkmış.

 

 

 

İsparta , Isparta , Ispartanın tarihi , İspartanın tarihi , İsparta neresi , ısparta , ısparta haber

                                                                   ANA SAYFA

© Copyright 2006-20..  
Telif Hakları Yurtta sonhavadis Internet Gazetesinin sahibi Mehmet GARİP'e aittir. KÂR AMACI GÜTMEYEN HABER SİTESİ. Bizden izinsiz başka yerde yayını yasaktır.