ANA SAYFA      YÖRÜK    HONAMLI     KONALGALAR     ÖRF ve ADETLER     FOTOĞRAF GALERİSİ     GEDİKLİ KÖYÜ  

HONAMLI YÖRÜKLERİ  

 

       Honamlı sözü Türkçe olup olmadığını araştırarak başlayalım. Bazı dilciler h’ harfinin Türkçe de bulunmadığını ileri sürerek Türklerin bu harf yerine k’ harfini kullandıklarını iddia ederler. Birde en önemlisi ‘nam’ sözcüğü tamamen Farsca bir kelimedir. Türkçe karşılığı ‘ün’ dür. İslamiyeti Oğuzların kabul etmeye başladığı 10. y.y. itibaren Arapça Farsça kullanılmaya başlandığı dikkate alınırsa ‘‘Honamlı’’ adının bu tarih den itibaren ortaya çıktığı söylene bilir.

        Bu araştırmalara göre Honamlı  adının verilişi konusunda birkaç değişik sanı bulunmaktadır.Birincisine göre bu Yörükler bir yerden göçüp başka bir yere konalga yerine varır varmaz erkekler bir araya gelip atış yarışına girerlermiş. Bunu her zaman yaptıkları için onlara komşu olan diğer Yörükler silah sesini duyunca ‘‘Hun yapılı şeyler yine atışa başladılar’’   “Hun – namlıların silah sesleri gelmeye başladı” gibi nitelemelerde buluna buluna sonuçta Honamlı sözü ortaya çıkmıştır.

        İkincisine göre ise Türkler Anadolu’ya oba oba gelir iken geliş yolları üzerinde iki halkın savaşına tanık olurlar. Duruma bakarak zayıf olan tafra yardım ederler. Böylece yardım ettikleri taraf başarılı olur. Tehlike cetçikten sonra kurtardıkları  tarafın beyi sorar. Bize yardım eden o iyi insan kimdi diye. Yardımcıları karşılık verir. Ho güzel beydi diye biraz uzakta duran yakışıklı Yörük beyini  gösterir. Ho bey namlı biriymiş ha sağ olasın diye över. Bundan sonra birlikte göçmeye başlarlar. O Yörük’ün adına Güzel beyli yada Honamlı denilmiştir.

                HONAMLILARIN AYDIN YÖRESİNDEN AYRILMALARI

        Anadolu’ya gelen Türkmen göçü ile birlikte uç bölgelere yani Bizans sınırına Ege denizine kadar olan sahaya tenha olması sebebi ile yerleştirildiler. Doğudan gelen Moğol baskısından göç edenler ile batıda aşırı yığılmalara sebep oldu. Bu aşırı yığılma siyasi bütünlüğü çatışmaya itmiştir. Ayrıca  Türklerdeki karizma tik özelliklerden liderlik vasfı ile boy boy beyi olmak için sürekli mücadeleler olmuştur. Bunun yanı sıra hayvancılık yapan bu göçebe unsur aşırı kalabalıktı otlak bulamama sıkıntısını gidermek için o dönemde Anadolu’da daha tenha olarak görülen dağlık ormanlık olan Batı Toroslar (Antalya, Isparta ve Teke yarım adasına ) Göçler başlamıştır. Daha sonra Orta Toroslar’ a (Ala dağlar, Binboğalar ve Adana civarına) yayılmışlardır.

        Aydın,Karacasu, İnce su, Denizli ve civarında iken Honamlılar  Gök Ahmet olarak bilinen önderleri (Beyleri) idaresindedirler. Yukarıdaki yerlere sair sebeplerden dolayı yapılan göçü Gök Ahmet oğlu Hacı Abdil ile birlikte gerçekleştirmiştir. Bu yeni saha Konya ili Aliye sancağı olarak olarak iskanında kayda geçmiştir. Bundan sonra  Honamlı adı ile anılmaya başlamıştır. Yörüklerin Toroslara  Aydın yöresinden dağılmış olması ile hala Anadolu’nun güneyinde Adana, Mersin, Maraş havalinde Yörüklere “Aydınlı” olarak hitap ederler.

Yörüklerin Aydın yöresinden Güzelbeyli veya Honamlı olarak geldiği ileri sürülerek yakın seceresi şöyledir.

Aydın Yöresi Güzelbeyli veya Honamlı

Gök Ahmet

Hacı Abdil (Teke Yarım adasına göç ve bilinen en eski atabey (bey)

ÇOCUKLARI  1)Hacali  2) Hacı Mehmet  3) Mulla Ahmet  4)Gök Hasan  5)Raziye   6) Elif Ayşe  7)Çıldır Ayşe

Hacı Abdil ölünce Yörük beyliği oğullarından Hacı Mehmet’in yönetimine geçmiş dolayısı ile bu Yörük obasına Hacı Mehmetli obası da denilmiştir.

                                HONAMLI YÖRÜKLERİNİN KOLLARI

            Osmanlı imparatorluğunda konar-göçer ahali her ne kadar belirli sahalara iskan edilmeleri tamamlanamadı ise de nüfus bakımından bağlı bulundukları sancakları vardı. Her Yörük aşireti bağlı bulunduğu sancak ve vilayetteki paşa (vali) lerden sorumlu tutuluyorlardı. Bu Yörüklerin devlet ile olan resmi işleri vergi, askerlik vb. işleri sancak nüfuslarından takip edilirdi.

            Honamlı Yörük’ü de önceleri Kökez’e (serik) daha sonrada Manavgat’a bağlı kalmıştır. Honamlı Yörükleri arasında Hacı Mehmetli (Ötkünlü) obasının okur yazarının çok olması nedeni ile bu Yörük’ün Muhtarlığını Hacı Mehmetli (Ötkünlü) obası yapmıştır.

HONAMLININ KOLLARI

1.      Hacı Mehmetli (1926 dan sonra Ötkünlü olarak anılmıştır)

2.      Recepli

3.      Çoşlu

4.      Telliler

5.      Garsavurdanlı (1926 da Adıgüzelli denilmiştir

6.      Elekli (1926 da Hacı Celili adı verilmiştir

7.      Karaevli

Prof. Dr. Mehmet Eröz Burdur civarındaki Recepli obasını ; Kötekli obasını da Honamlı lardan olduğunu belirtirken Büyük bir Honamlı kolunun da Kozan – Saimbeyli havalisinde olduğunu vurgulamaktadır.

                                                                   ANA SAYFA

© Copyright 2006-20..  
Telif Hakları Yurtta sonhavadis Internet Gazetesinin sahibi Mehmet GARİP'e aittir. KÂR AMACI GÜTMEYEN HABER SİTESİ. Bizden izinsiz başka yerde yayını yasaktır.